KTO SOM

FARMACEUT

Vyštudovaná na Univerzite Karlovej v Hradci Králové so špecializáciou predmetov na klinickú farmáciu.

VÝŽIVOVÝ COACH

Certifikácia od National Academy of Sports Nutrition a absolvované mnohé ďalšie vzdelávacie jednotky – Inštitút Modernej Výživy, MUDr. Boris Bajer, Winštitút a ďalšie.

HOBBY ŠPORTOVEC

Na vlastnej koži odžité potreby, benefity a úskalia športovej výživy.

FILOZOFIA

Akýkoľvek cieľ máme, potrebujeme na to čo najlepšie zdravie.

Výživa ako jeden z pilierov zdravia je preto úplný základ dlhodobého zdravého životného štýlu.

Je veľmi komplexná a pre každého iná.

Keď k tomu pridáme to množstvo informácií o „správnej výžive“, tak môže byť výživa aj dosť chaotická. Veľakrát potom už aj vieme, čo máme robiť, ale „život sa deje“ a nedarí sa to.

A práve od toho je tu Akadémia výživy, ktorá vzdeláva a sprevádza ľudí pri nastavení a udržaní zdravého životného štýlu.

Misiou Akadémie výživy je, aby sme mali vo výžive jasno, aby nám každodenná výživa podporovala naše zdravie a aby sme mali priateľský vzťah k jedlu.

PRIORITY

ODBORNOSŤ

Odborné doporučenia založené na dôkazoch.

KOMPLEXNÝ PRÍSTUP

Pozeráme sa na výživu aj človeka komplexne, v celom kontexte.

SPOLUPRÁCA

Celý proces je spoločná práca, spolu tvoríme plán.

VEDIEŤ AKO A PREČO

Dôležitou súčasťou je odovzdať vedomosti (prečo) a praktické zručnosti (ako).

PRIATEĽSKÝ VZŤAH K JEDLU

Kladený veľký dôraz na tento vzťah. Vo výžive chceme mať voľnosť a flexibilitu.

UDRŽATEĽNOSŤ

Aj ten najlepší plán na svete nám nebude slúžiť, ak nebude pre nás udržateľný.

ZAČAŤ JE JEDNODUCHÉ

20 MIN HOVOR ZDARMA

Spolu sa pozrieme na to, čo hľadáš, aký typ spolupráce by bol pre teba najvhodnejší a či sme pre seba vhodní partneri.

PRVÉ SEDENIE

Po rezervácii termínu sa stretávame online alebo osobne v Prešove. Odoberiem si anamnézu, dôkladne si spolu prejdeme tvoj celkový režim, preferencie a možnosti.

PROCES

Po hĺbkovej analýze režimu a vypracovaní doporučení sa spolu púšťame do práce. Hľadáme systém, ktorý bude pre teba udržateľný.

MÁŠ OTÁZKY?

KONTAKTNÝ

FORMULÁR

JEDNODUCHO SA SPÝTAJ

20 MINÚTOVÉ

SEDENIE ZADARMO

ONLINE ALEBO OSOBNE